LAMPIRAN II

 

PERATURAN  MENTERI  KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 47/PMK.04/2012

 

TENTANG

 

TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG

 

KE    DAN   DARI   KAWASAN   YANG   TELAH   DITETAPKAN

 

SEBAGAI      KAWASAN      PERDAGANGAN     BEBAS     DAN

 

PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI

 

 

 

 

 

TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN PABEAN
BERUPA INWARD MANIFEST

A.

Pada Kantor Pabean Yang Dalam Pelayanan Manifesnya Menggunakan Tulisan Di Atas Formulir

  1.

Pengangkut :

   

1.1.

menyiapkan Inward Manifest :

     

1.1.1.

Inward Manifest paling sedikit memuat elemen data:

 

 

 

 

a)

Bagi sarana pengangkut melalui laut:

         

1)

nama sarana pengangkut;

 

 

 

 

 

2)

bendera/kebangsaan;

 

 

 

 

 

3)

nomor pelayaran (voyage number);

 

 

 

 

 

4)

nama pengangkut;

 

 

 

 

 

5)

pelabuhan asal/pelabuhan muat;

 

 

 

 

 

6)

pelabuhan tujuan/bongkar;

 

 

 

 

 

7)

tanggal dan jam kedatangan;

 

 

 

 

 

8)

jumlah Bill of Lading;

 

 

 

 

 

9)

nomor urut;

 

 

 

 

 

10)

nomor dan tanggal Bill of Lading;

 

 

 

 

 

11)

nama dan alamat pengirim (shipper/supplier);

 

 

 

 

 

12)

nama dan alamat penerima (consignee);

 

 

 

 

 

13)

nama dan alamat pemberitahu (notify address/notify party);

 

 

 

 

 

14)

nomor dan merek kemasan/peti kemas;

 

 

 

 

 

15)

nomor segel kemasan/peti kemas;

 

 

 

 

 

16)

jumlah dan jenis kemasan/peti kemas;

 

 

 

 

 

17)

ukuran dan tipe kemasan/peti kemas;

 

 

 

 

 

18)

uraian barang;

 

 

 

 

 

19)

berat kotor (brutto);

 

 

 

 

 

20)

ukuran/volume barang;

 

 

 

 

 

21)

mother vessel, apabila ada;

 

 

 

 

 

22)

keterangan; dan

 

 

 

 

 

23)

tanda tangan dan nama jelas Pengangkut.

 

 

 

 

b)

Bagi sarana pengangkut melalui udara:

 

 

 

 

 

1)

nama sarana pengangkut;

 

 

 

 

 

2)

bendera/kebangsaan;

 

 

 

 

 

3)

nomor penerbangan (flight number);

 

 

 

 

 

4)

nama Pengangkut;

 

 

 

 

 

5)

pelabuhan asal/pelabuhan muat;

 

 

 

 

 

6)

pelabuhan bongkar;

 

 

 

 

 

7)

tanggal dan jam kedatangan;

 

 

 

 

 

8)

jumlah Airway Bill;

 

 

 

 

 

9)

nomor urut;

 

 

 

 

 

10)

nomor dan tanggal Airway Bill;

 

 

 

 

 

11)

nama dan alamat pengirim (shipper/supplier);

 

 

 

 

 

12)

nama dan alamat penerima (consignee);

 

 

 

 

 

13)

nama dan alamat pemberitahu (notify address/notify party);

 

 

 

 

 

14)

nomor dan merek kemasan;

 

 

 

 

 

15)

jumlah dan jenis kemasan;

 

 

 

 

 

16)

uraian barang;

 

 

 

 

 

17)

berat kotor (brutto);

 

 

 

 

 

18)

ukuran/volume barang;

 

 

 

 

 

19)

first carrier, apabila ada;

 

 

 

 

 

20)

keterangan; dan

 

 

 

 

 

21)

tanda tangan dan nama jelas Pengangkut.

 

 

 

 

c)

Bagi sarana pengangkut melalui darat:

 

 

 

 

 

1)

nomor tanda kendaraan (car registration number);

 

 

 

 

 

2)

nama pengangkut (perseorangan/perusahaan);

 

 

 

 

 

3)

tempat/negara asal barang;

 

 

 

 

 

4)

tempat tujuan;

         

5)

tanggal kedatangan;

         

6)

nomor urut;

         

7)

nama dan alamat pengirim (supplier);

 

 

 

 

 

8)

nama dan alamat penerima barang;

 

 

 

 

 

9)

jumlah dan jenis kemasan/peti kemas;

 

 

 

 

 

10)

uraian barang;

 

 

 

 

 

11)

berat kotor (brutto) dan/atau ukuran/volume barang;

 

 

 

 

 

12)

keterangan; dan

 

 

 

 

 

13)

tanda tangan dan nama jelas Pengangkut.

     

1.1.2.

Inward Manifest dibuat secara rinci dalam pos-pos serta dikelompokkan secara terpisah dengan pengelompokkan:

 

 

 

 

a)

barang asal luar Daerah Pabean yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat;

 

 

 

 

b)

barang atau peti kemas kosong asal luar Daerah Pabean yang diangkut terus;

 

 

 

 

c)

barang atau peti kemas kosong asal luar Daerah Pabean yang diangkut lanjut;

 

 

 

 

d)

barang asal Kawasan Bebas lain yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat;

 

 

 

 

e)

barang atau peti kemas kosong asal Kawasan Bebas lain yang diangkut terus;

 

 

 

 

f)

barang atau peti kemas kosong asal Kawasan Bebas lain yang diangkut lanjut;

 

 

 

 

g)

barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat;

 

 

 

 

h)

barang atau peti kemas kosong asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang diangkut terus;

 

 

 

 

i)

barang atau peti kemas kosong asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang diangkut lanjut;

 

 

 

 

j)

barang asal Daerah Pabean yang diangkut dari satu Kawasan Pabean ke Kawasan Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean; dan

 

 

 

 

k)

peti kemas kosong yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat.

 

 

1.2.

melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

 

 

1.3.

menyerahkan Inward Manifest dengan dilampiri bukti pembayaran PNBP kepada Pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean.

 

2.

Pejabat yang Mengelola Manifes:

 

 

2.1.

meneliti bukti pembayaran PNBP;

 

 

2.2.

meneliti kelengkapan pengisian elemen data dalam Inward Manifest;

 

 

2.3.

membukukan Inward Manifest ke dalam Buku Catatan Pabean (BCP BC 1.1) dan mencantumkan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1 pada Inward Manifest bersangkutan;

 

 

2.4.

memberikan bukti penerimaan berupa BCF 1.1 dengan mencantumkan nomor dan tanggal BC 1.1 dan menyerahkannya kepada Pengangkut;

 

 

2.5.

meneliti uraian barang dalam BC 1.1 dan mencatat nomor pos BC 1.1 yang uraian barangnya kurang jelas;

 

 

2.6.

melakukan penutupan pos BC 1.1;

 

 

2.7.

meneliti dan memproses pos-pos BC 1.1 yang masih terbuka serta memindahkan pos BC 1.1 yang masih terbuka kedalam BCF 1.5 apabila jangka waktu penimbunannya sudah melebihi:

 

 

 

2.7.1.

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal BC 1.1, bagi barang yang ditimbun di TPS dalam area pelabuhan; atau

 

 

 

2.7.2.

60 (enam puluh) hari sejak tanggal BC 1.1, bagi barang yang ditimbun di TPS di luar area pelabuhan;

 

 

2.8.

menyerahkan BCF 1.5 kepada Pejabat yang mengelola Tempat Penimbunan Pabean (TPP).

B.

Pada Kantor Pabean Yang Dalam Pelayanan Manifesnya Menggunakan Media Penyimpan Data Elektronik

 

1.

Pengangkut:

 

 

1.1.

menyiapkan Inward Manifest menggunakan program aplikasi manifes/modul Pengangkut :

 

 

 

1.1.1.

Inward Manifest paling sedikit memuat elemen data:

 

 

 

 

a)

Bagi sarana pengangkut melalui laut:

         

1)

nama sarana pengangkut;

         

2)

bendera/kebangsaan;

         

3)

nomor pelayaran (voyage number);

         

4)

nama Pengangkut;

         

5)

pelabuhan asal/pelabuhan muat;

 

 

 

 

 

6)

pelabuhan bongkar;

 

 

 

 

 

7)

tanggal dan jam kedatangan;

 

 

 

 

 

8)

jumlah Bill of Lading;

 

 

 

 

 

9)

nomor urut;

 

 

 

 

 

10)

nomor dan tanggal Bill of Lading;

 

 

 

 

 

11)

nama dan alamat pengirim (shipper/supplier);

 

 

 

 

 

12)

nama dan alamat penerima (consignee);

 

 

 

 

 

13)

nama dan alamat pemberitahu (notify address/notify party);

 

 

 

 

 

14)

nomor dan merek kemasan/petik emas;

 

 

 

 

 

15)

nomor segel kemasan/peti kemas;

 

 

 

 

 

16)

jumlah dan jenis kemasan/peti kemas;

 

 

 

 

 

17)

ukuran dan tipe kemasan/peti kemas;

 

 

 

 

 

18)

uraian barang;

 

 

 

 

 

19)

berat kotor (brutto);

 

 

 

 

 

20)

ukuran/volume barang;

 

 

 

 

 

21)

mother vessel, apabila ada;

 

 

 

 

 

22)

keterangan; dan

 

 

 

 

 

23)

nama jelas Pengangkut.

 

 

 

 

b)

Bagi sarana pengangkut melalui udara:

 

 

 

 

 

1)

nama sarana pengangkut;

 

 

 

 

 

2)

bendera/kebangsaan;

 

 

 

 

 

3)

nomor penerbangan (flight number);

 

 

 

 

 

4)

nama Pengangkut;

 

 

 

 

 

5)

pelabuhan asal/pelabuhan muat;

 

 

 

 

 

6)

pelabuhan bongkar;

 

 

 

 

 

7)

tanggal dan jam kedatangan;

 

 

 

 

 

8)

jumlah Airway Bill;

 

 

 

 

 

9)

nomor urut;

 

 

 

 

 

10)

nomor dan tanggal Airway Bill;

 

 

 

 

 

11)

nama dan alamat pengirim (shipper/supplier);

 

 

 

 

 

12)

nama dan alamat penerima (consignee);

 

 

 

 

 

13)

nama dan alamat pemberitahu (notify address/notify party);

 

 

 

 

 

14)

nomor dan merek kemasan;

 

 

 

 

 

15)

jumlah dan jenis kemasan;

 

 

 

 

 

16)

uraian barang;

 

 

 

 

 

17)

berat kotor (brutto);

 

 

 

 

 

18)

ukuran/volume barang;

 

 

 

 

 

19)

first carrier, apabila ada;

 

 

 

 

 

20)

keterangan; dan

 

 

 

 

 

21)

nama jelas Pengangkut.

 

 

 

 

c)

Bagi sarana pengangkut melalui darat:

 

 

 

 

 

1)

nomor tanda kendaraan (car registration number);

 

 

 

 

 

2)

nama Pengangkut (perseorangan/perusahaan);

 

 

 

 

 

3)

tempat/negara asal barang;

 

 

 

 

 

4)

tempat tujuan;

 

 

 

 

 

5)

tanggal kedatangan;

 

 

 

 

 

6)

nomor urut;

 

 

 

 

 

7)

nama dan alamat pengirim (supplier);

 

 

 

 

 

8)

nama dan alamat penerima barang;

 

 

 

 

 

9)

jumlah dan jenis kemasan/peti kemas;

 

 

 

 

 

10)

uraian barang;

 

 

 

 

 

11)

berat kotor (brutto) dan/atau ukuran/volume barang;

 

 

 

 

 

12)

keterangan; dan

 

 

 

 

 

13)

tanda tangan dan nama jelas Pengangkut.

 

 

 

1.1.2.

Inward Manifest dibuat secara rinci dalam pos-pos serta dikelompokkan secara terpisah dengan pengelompokkan:

 

 

 

 

a)

barang asal luar Daerah Pabean yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat;

 

 

 

 

b)

barang atau peti kemas kosong asal luar Daerah Pabean yang diangkut terus;

 

 

 

 

c)

barang atau peti kemas kosong asal luar Daerah Pabean yang diangkut lanjut;

 

 

 

 

d)

barang asal Kawasan Bebas lain yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat;

 

 

 

 

e)

barang atau peti kemas kosong asal Kawasan Bebas lain yang diangkut terus;

 

 

 

 

f)

barang atau peti kemas kosong asal Kawasan Bebas lain yang diangkut lanjut;

 

 

 

 

g)

barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat;

 

 

 

 

h)

barang atau peti kemas kosong asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang diangkut terus;

 

 

 

 

i)

barang atau peti kemas kosong asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang diangkut lanjut;

 

 

 

 

j)

barang asal Daerah Pabean yang diangkut dari satu Kawasan Pabean ke Kawasan Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean; dan

 

 

 

 

k)

peti kemas kosong yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat.

 

 

1.2.

melakukan pembayaran PNBP;

 

 

1.3.

menyerahkan Media Penyimpan Data Elektronik yang berisi data Inward Manifest dan dilampiri bukti pembayaran PNBP kepada Pejabat yang mengelola manifes.

 

2.

Sistem Komputer Pelayanan Manifes di Kantor Pabean:

 

 

2.1.

meneliti bukti pembayaran PNBP;

 

 

2.2.

meneliti kelengkapan pengisian data Inward Manifest;

 

 

2.3.

memberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1;

 

 

2.4.

melakukan penutupan pos BC 1.1;

 

 

2.5.

meneliti dan memproses pos-pos BC 1.1 yang masih terbuka serta memindahkan pos BC 1.1 yang masih terbuka kedalam BCF 1.5 apabila jangka waktu penimbunannya sudah melebihi:

 

 

 

2.5.1.

30 (tiga puluh) hari sejak ditimbun, bagi barang yang ditimbun di TPS dalam area pelabuhan; atau

 

 

 

2.5.2.

60 (enam puluh) hari sejak ditimbun, bagi barang yang ditimbun di TPS di luar area pelabuhan.

 

3.

Pejabat yang Mengelola Manifes:

 

 

3.1.

memberikan bukti penerimaan berupa BCF 1.1 dengan mencantumkan nomor dan tanggal BC 1.1 dan menyerahkan kepada Pengangkut;

 

 

3.2.

meneliti uraian barang dalam BC 1.1 dan mencatat nomor pos BC 1.1 yang uraian barangnya kurang jelas;

 

 

3.3.

melakukan penutupan pos BC 1.1 dengan dokumen penyelesaian kewajiban pabean dalam hal penutupan pos masih dilakukan secara manual (entry data);

 

 

3.4.

menyerahkan BCF 1.5 kepada Pejabat yang mengelola Tempat Penimbunan Pabean (TPP).

C.

Pada Kantor Pabean Yang Dalam Pelayanan Manifesnya Menggunakan Sistem PDE Kepabeanan

 

1.

Pengangkut:

 

 

1.1

menyiapkan Inward Manifest menggunakan program aplikasi manifes/modul pengangkut:

 

 

 

1.1.1

Inward Manifest paling sedikit memuat elemen data:

 

 

 

 

a)

Bagi sarana pengangkut melalui laut:

 

 

 

 

 

1)

nama sarana pengangkut;

 

 

 

 

 

2)

bendera/kebangsaan;

 

 

 

 

 

3)

nomor pelayaran (voyage number);

 

 

 

 

 

4)

nama Pengangkut;

 

 

 

 

 

5)

pelabuhan asal/pelabuhan muat;

 

 

 

 

 

6)

pelabuhan bongkar;

 

 

 

 

 

7)

tanggal dan jam kedatangan;

 

 

 

 

 

8)

jumlah Bill of Lading;

 

 

 

 

 

9)

nomor urut;

 

 

 

 

 

10)

nomor dan tanggal Bill of Lading;

 

 

 

 

 

11)

nama dan alamat pengirim (shipper/supplier);

 

 

 

 

 

12)

nama dan alamat penerima (consignee);

 

 

 

 

 

13)

nama dan alamat pemberitahu (notify address/notify party);

 

 

 

 

 

14)

nomor dan merek kemasan/peti kemas;

 

 

 

 

 

15)

nomor segel kemasan/peti kemas;

 

 

 

 

 

16)

jumlah dan jenis kemasan/peti kemas;

 

 

 

 

 

17)

ukuran dan tipe kemasan/peti kemas;

 

 

 

 

 

18)

uraian barang;

 

 

 

 

 

19)

berat kotor (brutto);

 

 

 

 

 

20)

ukuran/volume barang;

 

 

 

 

 

21)

mother vessel, apabila ada;

 

 

 

 

 

22)

keterangan; dan

 

 

 

 

 

23)

nama jelas Pengangkut.

 

 

 

 

b)

Bagi sarana pengangkut melalui udara :

 

 

 

 

 

1)

nama sarana pengangkut;

 

 

 

 

 

2)

bendera/kebangsaan;

 

 

 

 

 

3)

nomor penerbangan (flight number);

 

 

 

 

 

4)

nama Pengangkut;

 

 

 

 

 

5)

pelabuhan asal/pelabuhan muat;

 

 

 

 

 

6)

pelabuhan bongkar;

 

 

 

 

 

7)

tanggal dan jam kedatangan;

 

 

 

 

 

8)

jumlah Airway Bill;

 

 

 

 

 

9)

nomor urut;

 

 

 

 

 

10)

nomor dan tanggal Airway Bill;

 

 

 

 

 

11)

nama dan alamat pengirim (shipper/supplier);

 

 

 

 

 

12)

nama dan alamat penerima (consignee);

 

 

 

 

 

13)

nama dan alamat pemberitahu (notify address/notify party);

 

 

 

 

 

14)

nomor dan merek kemasan;

 

 

 

 

 

15)

jumlah dan jenis kemasan;

 

 

 

 

 

16)

uraian barang;

 

 

 

 

 

17)

berat kotor (brutto);

 

 

 

 

 

18)

ukuran/volume barang;

 

 

 

 

 

19)

first carrier, apabila ada;

 

 

 

 

 

20)

keterangan; dan

 

 

 

 

 

21)

nama jelas Pengangkut.

 

 

 

 

c)

Bagi sarana pengangkut melalui darat:

 

 

 

 

 

1)

nomor tanda kendaraan (car registration number);

 

 

 

 

 

2)

nama Pengangkut (perseorangan/perusahaan);

 

 

 

 

 

3)

tempat/negara asal barang;

 

 

 

 

 

4)

tempat tujuan;

 

 

 

 

 

5)

tanggal kedatangan;

 

 

 

 

 

6)

nomor urut;

 

 

 

 

 

7)

nama dan alamat pengirim (supplier);

 

 

 

 

 

8)

nama dan alamat penerima barang;

 

 

 

 

 

9)

jumlah dan jenis kemasan/peti kemas;

 

 

 

 

 

10)

uraian barang;

 

 

 

 

 

11)

berat kotor (brutto) dan/atau ukuran/volume barang;

 

 

 

 

 

12)

keterangan; dan

 

 

 

 

 

13)

nama jelas Pengangkut.

 

 

 

1.1.2

Inward Manifest dibuat secara rinci dalam pos-pos serta dikelompokkan secara terpisah dengan pengelompokkan:

 

 

 

 

a)

barang asal luar Daerah Pabean yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat;

 

 

 

 

b)

barang atau peti kemas kosong asal luar Daerah Pabean yang diangkut terus;

 

 

 

 

c)

barang atau peti kemas kosong asal luar Daerah Pabean yang diangkut lanjut;

 

 

 

 

d)

barang asal Kawasan Bebas lain yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat;

 

 

 

 

e)

barang atau peti kemas kosong asal Kawasan Bebas lain yang diangkut terus;

 

 

 

 

f)

barang atau peti kemas kosong asal Kawasan Bebas lain yang diangkut lanjut;

 

 

 

 

g)

barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat;

 

 

 

 

h)

barang atau peti kemas kosong asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang diangkut terus;

 

 

 

 

i)

barang atau peti kemas kosong asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang diangkut lanjut;

 

 

 

 

j)

barang asal Daerah Pabean yang diangkut dari satu Kawasan Pabean ke Kawasan Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean; dan

 

 

 

 

k)

peti kemas kosong yang kewajiban pabeannya diselesaikan di Kantor Pabean setempat.

 

 

1.2

melakukan pembayaran PNBP dan menyerahkan tanda bukti pembayaran PNBP kepada Pejabat yang mengelola manifes;

 

 

1.3

mengirim Inward Manifest ke komputer pelayanan di Kantor Pabean.

 

2.

Sistem Komputer Pelayanan Manifes di Kantor Pabean:

 

 

2.1.

meneliti bukti pembayaran PNBP;

 

 

2.2.

meneliti kelengkapan pengisian data Inward Manifest;

 

 

2.3.

memberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1;

 

 

2.4.

melakukan penutupan pos BC 1.1;

 

 

2.5.

meneliti dan memproses pos-pos BC 1.1 yang masih terbuka serta memindahkan pos BC 1.1 yang masih terbuka kedalam BCF 1.5 apabila jangka waktu penimbunannya sudah melebihi:

 

 

 

2.5.1

30 (tiga puluh) hari sejak ditimbun, bagi barang yang ditimbun di TPS dalam area pelabuhan; atau

 

 

 

2.5.2

60 (enam puluh) hari sejak ditimbun, bagi barang yang ditimbun di TPS di luar area pelabuhan.

 

3.

Pejabat yang mengelola manifes:

 

 

3.1.

meneliti uraian barang dalam BC 1.1 dan mencatat nomor pos BC 1.1 yang uraian barangnya kurang jelas;

 

 

3.2.

melakukan penutupan pos BC 1.1 dengan dokumen penyelesaian kewajiban pabean dalam hal penutupan pos masih dilakukan secara manual (entry data);

 

 

3.3.

menyerahkan BCF 1.5 kepada Pejabat yang mengelola Tempat Penimbunan Pabean (TPP).CONTOH PENULISAN URAIAN BARANG PADA INWARD MANIFEST

 

NO.

TIDAK SESUAI KETENTUAN

SESUAI KETENTUAN

1.

  Spare parts, auto parts

  Gear, nut, bolt, chain, camshaft

2.

  Electronic parts, electric parts

  Diode, transistor, LED, IC, PCB, cable

3.

  Foodstuff

  Noodle, candy, tea, coffee

4.

  Stationery

  Books, pencil, pen, ink

5.

  Household

  Refrigerator, washing machine, chair, television

6.

  Chemical product, chemicals, chemical goods

  Dyestuff, surfactant, soap, toothpaste

7.

  Fabrics, textile

  Jeans, T-shirt, underwear, socks, sweater, hat

8.

  Plastic products

  Toys, tooth brass

9.

  Electrical goods, electronics

  Television, radio, video player, CD player, magic jar

10.

  Machinery

  Drilling machine, sewing machine, knitting machine, printing machine

11.

  Tools

  Screwdriver, hammer, saw, drill

12.

  Home appliances

  Blender, juicer, mixer, stove, microwave oven

13.

  Various goods

  Diuraikan sesuai jenis barang

14.

  Sundry goods

  Diuraikan sesuai jenis barang

15.

  General cargo, general merchandise

  Diuraikan sesuai jenis barang

16.

  Personal effect

  Diuraikan sesuai jenis barang

17.

  Raw material

  Diuraikan sesuai jenis barang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN,

 

 

 

 

 

                ttd.

 

 

 

 

 

AGUS D.W. MARTOWARDOJO