9. PITA CUKAI - PENYEDIAAN

2008

PERMENKEU NOMOR 107/PMK.04/2008 TANGGAL 8 AGUSTUS 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123/PMK.04/2007 TENTANG PENYEDIAAN PITA CUKAI.

ABSTRAK

:

-

bahwa dalam rangka penyediaan pita cukai sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2007 tentang Penyediaan Pita Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.04/2007, dalam rangka pengamanan penerimaan negara, terhadap pita cukai sebagai dokumen sekuriti perlu diberikan unsur-unsur pengaman guna mencegah terjadinya pemalsuan dan penyalahgunaan, untuk menjamin ketersediaan pita cukai secara berkesinambungan dan adanya kepastian calon pencetak pita cukai yang dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai pencetak pita cukai, diperlukan syarat-syarat yang lebih tegas bagi pencetak pita cukai; untuk menjamin kelancaran tugas panitia seleksi, dianggap perlu untuk mengubah struktur keanggotaan panitia seleksi dan mengatur tata kerja panitia seleksi; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Menteri Keuangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.04/2007 tentang Penyediaan Pita Cukai;

 

 

-

Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan ini adalah :

 

 

 

Keppres No. 20/P Tahun 2005; Permenkeu No. 123/PMK.04/2007, jo. Permenkeu No. 133/PMK.04/2007;

 

 

-

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur :

 

 

 

Perubahan beberapa ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.123/PMK.04/2007 tentang Penyediaan Pita cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menetri Keuangan No.133/PMK.04/2007, antara lain ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 3, Pasal 2 ayat (1) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf m, dan huruf o diubah, ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (5) diubah, ketentuan pasal 5 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

CATATAN

:

-

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2008.